hitechfocus

Sử dụng HTML5 download tập tin

Discussion in 'HTML' started by Maskters, Jun 27, 2015. Lượt xem: 1,682

 1. Maskters

  Maskters Administrator Staff Member

  Thuộc tính html5

  Tạo một liên kết download trong HTML vô cùng đơn giản nếu ta thêm một thẻ anchor và trỏ đến file cần download trong thuộc tính href. có thể donwload các dạng tập tin (hình ảnh, .pdf, .txt, .doc..)
  Ví dụ
  HTML:
  <a href="file-download.php" download="file-download.php">Download file PHP</a>
  [​IMG]
  Một vài lưu ý:
  Có một số trình duyệt (Internet Explorer, Safari ) sẽ không hỗ trợ tính năng download này mà sẽ mở trực tiếp file đó tại trình duyệt.
  Các thuộc tính downlod của HTML5 làm cho việc xử lý các liên kết download thuận tiện cho những ai không có quyền truy cập vào cấu hình server-side.
  author

  About the author

  Hey, my name is Maskters (T.A). I´m a Web Developer but love graphic design from KHANH HOA and I'm the creator of Hitechfocus.com .
  Last edited: Jun 27, 2015

Share This Page